Disclaimer & Privacy
De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites van Holterman Wapeningsstaal BV.
Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met deze voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze website bevat informatie afkomstig van Holterman Wapeningsstaal BV. Ondanks de grote
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie
incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is Holterman of een haar aan gelieerde onderneming
aansprakelijk voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website.
Tevens behoudt Holterman te allen tijde het recht om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen in
alle informatie die op deze website getoond wordt, aan te brengen.

E-mailgebruik
Elke e-mail die binnenkomt bij Holterman wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te
sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. Holterman kan in geen enkel geval hiervoor
aansprakelijk worden gesteld.

Link naar website derde(n)
Deze website kan een link aangeven naar een of meerdere websites die door andere partijen dan
Holterman Wapeningsstaal BV worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het
gebruikersgemak verstrekt. Holterman heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet
verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

Copyright
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van Holterman Wapeningsstaal BV en is
beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt
en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden
gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is
verkregen van Holterman.
Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met Holterman.

Disclaimer & PrivacySitemap